"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI2/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 stycznia – posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI: RĘKAWOWA RESEKCJA ŻOŁĄDKA; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ ROUX-EN BYPASS; WYŁĄCZENIE ŻOŁĄDKOWE METODĄ MINI GASTRIC BYPASS” jako świadczenia gwarantowanego. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych (w zakresie określonym zleceniu Ministra […]

Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – elektrofizjologia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktu rozliczeniowego Zabiegi [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Zabiegi w [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – choroby układu krążenia

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Diagnostyka i [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – sztuczne komory serca

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Mechaniczne wspomaganie [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – udary mózgu

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Leczenie udaru [...]Czytaj całość >>


Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego – choroby układu nerwowego

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczenia: Leczenie chorób [...]Czytaj całość >>