"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI19/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 19/2017 w dn. 11.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Kontynuacja omawiania taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: zabiegi endoprotezoplastyki identyfikowane produktami rozliczeniowymi: H01, H03, H09–H12, zabiegi w zakresie kończyn i miednicy finansowane w ramach JGP: H31E–H33 oraz H41–H43, leczenie złamań finansowane w ramach JGP: H60-H67. Kontynuacja omawiania taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: zabiegi w obrębie […]

Czytaj całość >>


40/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2017 w dniu 16.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VIPIDIA (alogliptyna) we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi obniżającymi stężenie glukozy (metforminą lub pochodną sulfonylomocznika), jeśli produkty te w monoterapii wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniają dostatecznej […]

Czytaj całość >>


Komunikat – możliwość przekazania uwag, sugestii, wniosków oraz opinii związanych z realizacją świadczeń podlegających taryfikacji na podstawie Planu Taryfikacji lub zleceń Ministra Zdrowia

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń: Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w ramach leczenia szpitalnego Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Kompleksowe leczenie ran przewlekłych Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC) Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży Świadczenia gwarantowane w […]

Czytaj całość >>


39/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2017 w dniu 09.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego INFATRINI (preparat złożony) we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci. Zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku ICLUSIG (ponatinib) we […]

Czytaj całość >>


Komunikat o zmianach w ustawie dot. PPZ

Szanowni Państwo, proponowane zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych są w naszej opinii konieczne i pozbawione jakiegokolwiek kontekstu politycznego czy światopoglądowego. Projektowane zmiany mają służyć poprawie jakości przygotowywanych i realizowanych przez samorządy programów polityki zdrowotnej (PPZ). Do tej pory brakowało uregulowań prawnych mówiących […]

Czytaj całość >>


38/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2017 w dniu 02.10.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E22.0)”. Zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD10: C90.0). Przygotowanie opinii o projekcie programu […]

Czytaj całość >>


18/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

27 września 2017 odbędzie się 16/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmuje: Omówienie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: przeszczepienie serca, mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami, diagnostykę oraz leczenie zaburzeń rytmu serca finansowane w ramach JGP: E39–E48 oraz E63-E64, przezskórne interwencje w zakresie serca finansowane w ramach JGP: E21–E22, zabiegi kardiochirurgiczne oraz leczenie zachowawcze wrodzonych wad […]

Czytaj całość >>