"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI23/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2019 w dniu 17.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: VENCLYXTO (wenetoklak) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjeta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53), STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: choroba Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50.0). […]

Czytaj całość >>


Wytyczne HTA dla wyrobów medycznych – Przedłużenie terminu zgłoszeń

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach zespołu. Do chwili obecnej uzyskaliśmy zgłoszenia od ponad trzydziestu osób i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie. Pośród zgłoszeń nie odnotowaliśmy żadnej z działającej w systemie ochrony zdrowia organizacji zrzeszających pacjentów. […]

Czytaj całość >>


22/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2019 w dniu 10.06.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: TREMFYA (guselkumabum) w ramach programu lekowego: „B.47. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”. ADCETRIS (brentuximab) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab Vedotim w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10 C 84)”. TAFINLAR (dabrafenibum) + MEKINIST (trametinibum) […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu […]

Czytaj całość >>


21/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości-aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2019 w dniu 03.06.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: FLUENZ TETRA we wskazaniu: zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonych 24 miesięcy życia do ukończenia 60 miesięcy życia, MEKTOVI (binimetinib) + BRAFTOVI (encorafenibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka enkorafenibem i binimetynibem (ICD-10 C […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 22 maja 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. Rada zapoznała się z dodatkowymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wszczepienie lub wymianę całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Rada uznała zebrane dane za wystarczające do kontynuacji prac, mających na celu przygotowanie raportu w sprawie świadczeń gwarantowanych z ww. zakresu. Rada uznała za zasadne rozliczanie dodatkowych świadczeń usunięcia […]

Czytaj całość >>