"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum [...]Czytaj całość >>


10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 27 lutego 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 r. Rada zapoznała się z prezentacjami, przedstawionymi przez analityków Wydziału Taryfikacji Agencji, dotyczącymi wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” oraz propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu […]

Czytaj całość >>


10/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10/2020 w dniu 09.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii odnośnie efektywności, w populacji kobiet w ciąży, leków należących do grup limitowych: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (Insulini injectio neutralis; Insulinum glulisinum; Insulinum humanum; Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis; Insulinum lisprum, injectio [...]Czytaj całość >>


9/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 9/2020 w dniu 02.03.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego RENA START we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u noworodków i niemowląt do 1 roku życia. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków [...]Czytaj całość >>


Podsumowanie konsultacji publicznych APD dla Wyrobów Medycznych

Od 30 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r. trwały konsultacje społeczne Analizy Problemu Decyzyjnego dla wyrobów terapeutycznych, dokumentu stanowiącego punkt wyjścia do prac nad wytycznymi HTA dla wyrobów medycznych. W ramach konsultacji otrzymaliśmy 5 stanowisk. Dziękujemy wszystkim za przesłane opinie. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zgłoszonych uwag, które zostaną wykorzystane w trakcie prac zespołu […]

Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 52. Leczenie chorób żeńskiego układu rozrodczego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorób żeńskiego układu rozrodczego Czytaj dalej

Czytaj całość >>