"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI

 

02/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 2/2019 w dniu 14.01.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: […]

Czytaj całość >>


Propozycje zmian w diagnostyce i terapii raka płuca oraz piersi

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości w dniu 17 grudnia 2018 r. dokonana została m.in. ocena proponowanych przez AOTMiT rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów płuca i piersi, wraz z projektami dedykowanych świadczeń. Biorąc pod uwagę stanowiska Rady Przejrzystości oraz akceptację ekspertów klinicznych Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację odnośnie do proponowanych rozwiązań. Na spotkaniu Ministra [...]Czytaj całość >>


01/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

× Posiedzenie Rady Przejrzystości 1/2019 w dniu 03.01.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny […]

Czytaj całość >>


20.12.2018 – Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP)

W związku z prowadzonymi pracami nad wyceną świadczeń: Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego: Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (sekcja S JGP) zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowych świadczeń. Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska [...]Czytaj całość >>


48/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 48/2018 w dniu 20.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku LATUDA (lurasidonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum – we wskazaniach: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 11 grudnia 2018 r.

Na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Agencję założeniami dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna, rekomendując kontynuowanie prac mających na celu określenie formalnego umocowania w przepisach prawnych świadczenia wizyt patronażowych i porad laktacyjnych oraz [...]Czytaj całość >>