"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI43/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2018 w dniu 19.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: BETMIGA (mirabegronum) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi, KISQALI (ribociclibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka piersi rybocyklibem”, EZEHRON DUO (rosuvastatinum + ezetimibum) we wskazaniu: pierwotna […]

Czytaj całość >>


16/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 16/2018 w dn. 15.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących protezowanie rogówki (keratoprotezowanie). Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości. Omówienie kolejnych etapów i harmonogramu prac w zakresie taryfikacji świadczeń [...]Czytaj całość >>


42/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2018 w dniu 13.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”(I linia leczenia). ZYKADIA (ceritinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD 10 C34)” (II i III linia leczenia). NOQTURINA (desmopressinum) we wskazaniu: objawowe leczenie […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 25 października 2018 r.

Na posiedzeniu 25 października 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – pakiety diagnostyczne, chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC), replantacja kończyny górnej. Jednocześnie, w odniesieniu do taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w […]

Czytaj całość >>


41/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 41/2018 w dniu 05.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: INFLECTRA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego- Crohna (chLC) (ICD10 K50)”, VYNDAQEL (tafamidis) w ramach programu lekowego: „Leczenie rodzinnej transtyretynowej polineuropatii amyloidowej (TTR-FAP) (ICD-10 E85.1)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


40/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2018 w dniu 29.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: REMSIMA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)”. DIPPERAM (amlodipinum + valsartanum) we wskazaniu: leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego. TRELEGY ELLIPTA (fluticasoni furoas + umeclidinim + vilanterolum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. […]

Czytaj całość >>