"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI1/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 1/2020 w dniu 07.01.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii dot. studium efektywności finansowej produktu leczniczego Biktarvy (biktegrawir/emtrycytabina/alafenamid tenofowiru) w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2010”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii [...]Czytaj całość >>


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 51. Leczenie chorych ze śpiączką

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorych ze śpiączką Czytaj dalej

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r. Rada zapoznała się z materiałem w sprawie zasadności zmiany obwieszczenia w sprawie taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Rada uznała za zasadną zmianę w zakresie przeliczenia taryf po średniej wartości punktu rozliczeniowego, wyliczonego na podstawie umów zawartych przez NFZ […]

Czytaj całość >>


51/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA\2

Posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2019 w dniu 23.12.2019 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0), DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1), [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie Standardu Rachunku Kosztów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których dotyczy standard rachunku kosztów, w celu zagwarantowania dodatkowego czasu na jego wdrożenie, w szczególności dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych pragniemy poinformować, że aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 01.01.2020 r., natomiast rozporządzenie [...]Czytaj całość >>


50/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 50/2019 w dniu 16.12.2019 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: AFSTYLA (lonoctocog alfa), rekombinowany, pojedynczy łańcuch ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)”. EGZYSTA (pregabalina) we wskazaniu: leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia [...]Czytaj całość >>


51/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2019 w dniu 23.12.2019 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0), DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1), [...]Czytaj całość >>