"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIKomunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 21 marca 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne z zakresu AOS, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia oraz z przedstawicielem organizacji pacjentów. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji, Rada [...]Czytaj całość >>


13/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13/2019 w dniu 01.04.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: OMNITROPE (somatropinum) w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0)”, TREVICTA (paliperidonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, SKILARENCE (dimethylis fumaras) we wskazaniu: leczenie […]

Czytaj całość >>


Szczegółowy program szkoleń w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia (…)”

w związku z realizacją projektu szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” przekazujemy do Państwa dyspozycji

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 46. Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S)” Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


12/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12/2019 w dniu 25.03.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzonych zmian w opracowaniu analitycznym pod kątem zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji neurologicznej. Przygotowanie stanowiska w sprawie […]

Czytaj całość >>


11/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2019 w dniu 18.03.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku JEVTANA (cabazitaxelum) w ramach programu lekowego „Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: STELARA (ustekinumab), fiolka à 90 mg, […]

Czytaj całość >>