"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI24/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2020 w dniu 15.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22.0) – rozsiew do kości, Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: pierwotnie oporny chłoniak śródpiersia z komórek B (ICD-10: C85.7), Soliris (eculizumab) [...]Czytaj całość >>
 

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 maja 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Rada zaopiniowała Plan Taryfikacji na 2021 rok. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuacji i zakończenia uprzednio rozpoczętych procesów taryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń onkologicznych i rehabilitacyjnych. Opinia znajduje się tutaj. Rada omówiła wyniki […]

Czytaj całość >>
 

23/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2020 w dniu 08.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: Tecentriq (atezolizumabum)  w ramach programu lekowego „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”, Takhzyro (lanadelumabum) w ramach programu lekowego „Rutynowe leczenie zapobiegawcze nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D84.1)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze [...]Czytaj całość >>


22/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2020 w dniu 01.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Revolade (eltrombopag) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD, Tasigna (nilotinib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL, [...]Czytaj całość >>


21/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2020 w dniu 25.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: C34.8) z obecnością mutacji c.2316C>A, Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M [...]Czytaj całość >>