"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIPostępowanie nr 50 – Lista podmiotów wyłonionych na podstawie ankiet

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o zakończeniu procesu pozyskania podmiotów leczniczych w ramach współpracy bieżącej z zakresu leczenie szpitalne. Do podmiotów wyłonionych na podstawie ankiety Agencja wystąpi z Wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych, który zostanie wysłany drogą pocztową do dnia 15 listopada 2019 r.” Lista wyłonionych podmiotów Więcej informacji na stronie: http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/50-wspolpraca-biezaca-lsz-2018

Czytaj całość >>


46/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

  Posiedzenie Rady Przejrzystości 46/2019 w dniu 18.11.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego”. „Fizjoterapia w domu pacjenta” (gm. Bierawa). „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025”. [...]Czytaj całość >>


45/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2019 w dniu 12.11.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Cabometyx (kabozatynib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w III i kolejnej linii leczenia. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 20 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość

Zgodnie z art. 12 pkt 13 oraz art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a w przypadku braku [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 października 2019 r. Na posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane nie są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń. Rada [...]Czytaj całość >>


44/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2019 w dniu 04.11.2019 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD10 C 90.0) z zastosowaniem karfilzomibu”, SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)”. Przygotowanie opinii o projektach programów [...]Czytaj całość >>


44/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2019 w dniu 04.11.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD10 C 90.0) z zastosowaniem karfilzomibu”, SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)”. Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej [...]Czytaj całość >>