"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 50. Współpraca bieżąca – Leczenie szpitalne 2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę w rodzaju leczenie szpitalne z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryf świadczeń Czytaj dalej

Czytaj całość >>


12/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 12/2019 w dniu 26.09.2019 r. – AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Podsumowanie wyników prac zrealizowanych […]

Czytaj całość >>


39/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2019 w dniu 30.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku HUMIRA (adalimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko […]

Czytaj całość >>


Porozumienie o współpracy z GUMed i UCK

W dniu 19 września br. Prezes AOTMiT dr n. med. Roman Topór-Mądry podpisał trójstronne porozumienie wraz z prof. Marcinem Gruchałą, Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakubem Kraszewskim, Dyrektorem naczelnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku dotyczące prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń, jak również oceny jakości realizacji świadczeń […]

Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 17 września 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r. Rada zapoznała się ze złożonym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci, uznając za zasadne ustalenie taryf zgodnie z propozycją Prezesa przedstawioną w raporcie. Uznała problem bólu za jeden z ważniejszych czynników wpływających na sukces terapeutyczny, […]

Czytaj całość >>


12/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 12/2019 w dniu 26.09.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu programów zdrowotnych – leczenie chorych ze śpiączką. Opiniowanie projektów taryf w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla […]

Czytaj całość >>