"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCIZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 52. Leczenie chorób żeńskiego układu rozrodczego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych dotyczących leczenia chorób żeńskiego układu rozrodczego Czytaj dalej

Czytaj całość >>


08/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r. - AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności [...]Czytaj całość >>


2/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 2/2020 w dniu 27.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”: porównanie wyników z instytutów vs. inne typy szpitali, pogłębiona analiza kliniczna. Omówienie propozycji wariantowości analiz kosztowych w ramach procesu ustalania taryfy świadczeń.Czytaj całość >>


08/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r.- AKTUALIZACJA Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia [...]Czytaj całość >>


8/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 8/2020 w dniu 24.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NEXAVAR (sorafenib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10 C 73)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 29 stycznia 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących diagnostykę histopatologiczną chorób nowotworowych i w wyniku dyskusji zaaprobowała zasadność przeprowadzenia pilotażu. Jednakże uznała, że ostateczny kształt i zakres pilotażu powinien zostać […]

Czytaj całość >>


7/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 7/2020 w dniu 17.02.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18). Zessly (infliksymab) we wskazaniu: łuszczyca krostkowa uogólniona (ICD-10: L40.1). Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje [...]Czytaj całość >>