"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI11/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 11/2018 w dn. 26.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10: C69.2. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących oksygenację hiperbaryczną identyfikowaną produktem rozliczeniowym: terapia hiperbaryczna. Zaopiniowanie dodatkowych wyników analiz na [...]Czytaj całość >>


Komunikat – Postępowanie nr 42 – Uzupełnienie listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o uaktualnieniu listy podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi w zakresie pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe Uzupełnienie listy podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek

Czytaj całość >>


23/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2018 w dniu 25.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TELDIPIN (telmisartanum + amlodipinum) we wskazaniu: leczenie zastępcze nadciśnienia tętniczego pierwotnego u chorych, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym. Przygotowanie stanowiska w sprawie […]

Czytaj całość >>
 

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 6 czerwca 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (6 czerwca 2018 r.) Rada wysłuchała i zaakceptowała zaproponowane przez Agencję założenia dla taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii. Wskazała jednak na zasadność precyzyjnego określenia listy badań,  których wykonanie warunkowałoby rozliczanie świadczeń diagnostycznych. W odniesieniu do przedstawionych przez Agencję dodatkowych wyników analiz w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii dzieci […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 43. Zabiegi w zakresie kończyn i miednicy.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w zakresie zabiegów kończyn i miednicy Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>


10/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 10/2018 w dn. 06.06.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Zaopiniowanie dodatkowych wyników analiz na zlecenie Prezesa AOTMiT dot. wybranych świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii dzieci i dorosłych. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych [...]Czytaj całość >>
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann