"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI22/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2020 w dniu 01.06.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Revolade (eltrombopag) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD, Tasigna (nilotinib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL, [...]Czytaj całość >>


21/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 21/2020 w dniu 25.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: C34.8) z obecnością mutacji c.2316C>A, Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M [...]Czytaj całość >>


4/2020 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 4/2020 w dniu 28.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Zaopiniowanie planu taryfikacji na rok 2021. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji” – porównanie wyników z instytutów vs inne typy szpitali. Omówienie wyników prac zrealizowanych w ramach przygotowania projektów taryf dla świadczeń gwarantowanych obejmujących [...]Czytaj całość >>


20/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2020 w dniu 18.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64), Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy płuca (ICD-10: C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21). Przygotowanie opinii w [...]Czytaj całość >>


19/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2020 w dniu 11.05.2020 r.- AKTUALIZACJA   Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Opdivo (nivolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64), Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (nivolumab), we wskazaniu: sarkomatoidny [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 marca 2020 r. Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. Rada wysłuchała prezentacji dotyczącej propozycji zaleceń odnoszących się do standardu rachunku kosztów. Rada przeprowadziła dyskusję, w której pozytywnie odniosła się do zaprezentowanego projektu rozporządzenia, przedstawionego w formie prezentacji, zawierającego zapisy dot. ewidencji kosztów i […]

Czytaj całość >>


19/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2020 w dniu 11.05.2020 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Opdivo (nivolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64), Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (nivolumab), we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy [...]Czytaj całość >>