"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI37/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2017 w dniu 25.09.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Efektywność wybranych produktów leczniczych w populacji osób powyżej 75 roku życia. Wskazanie: produkty lecznicze z grupy limitowej: 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności, 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności, 77.0, Leki […]

Czytaj całość >>
  

Taryfikacja świadczenia – Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż (JGP D45) – etap pozyskanie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że Agencja zakończyła postępowanie prowadzone na podstawie  art. 31 lc ust.  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) .) w zakresie pozyskiwania danych, Agencja wystąpi do podmiotów leczniczych o […]

Czytaj całość >>


35/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2017 w dniu 11.09.2017 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VICTOZA (liraglutyd) we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI≥35 kg/m2. Refundacja produktu byłaby […]

Czytaj całość >>
 

Komunikat – możliwość przekazania uwag, opinii związanych z realizacją świadczenia: leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej > 17 r.ż. (JGP-D45)

W związku z rozpoczęciem prac na wyceną świadczenia dla grupy JGP D45 – Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie do AOTMiT wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji przedmiotowego świadczenia. Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, […]

Czytaj całość >>
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann