"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI17/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 17/2018 w dn. 11.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna. Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry. Omówienie metodyki: „Identyfikacja [...]Czytaj całość >>


47/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 47/2018 w dniu 17.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego PKU Sphere we wskazaniu: fenyloketonuria. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy (ICD10: C73). Przygotowanie opinii nt. zasadności […]

Czytaj całość >>


46/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 46/2018 w dniu 10.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: INVOKANA (canagliflozinum) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny. FABRAZYME (agalsidasum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’ego […]

Czytaj całość >>


45/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2018 w dniu 03.12.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PALEXIA (tapentadolum) we wskazaniach: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, nowotwory złośliwe. Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych: CORGARD (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 15 listopada 2018 r.

Na posiedzeniu 15 listopada 2018 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z raportami oraz z uwagami do raportów w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych, protezowanie rogówki (keratoprotezowanie), zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości, neuromodulację krzyżową, wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub cewki moczowej. W wyniku dyskusji, Rada wydała stanowiska ws.: […]

Czytaj całość >>


44/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2018 w dniu 26.11.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS: „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 […]

Czytaj całość >>


Zaproszenie do pilotażu w zakresie standardu rachunku kosztów

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510, z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, jednocześnie biorąc […]

Czytaj całość >>