"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCINowe propozycje z zakresu diagnostyki onkologicznej

Nowe pakiety diagnostyczne oraz wyłączenie z nich kosztowych procedur – to wstępne wnioski z raportu analitycznego dotyczącego ustalenia taryf dla świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej wykonywanych w ramach pakietu onkologicznego. Mimo wątpliwości środowiska co do ich wyceny,  na skutek dokonanych zmian wzrosła wartość 74% pakietów w diagnostyce wstępnej oraz 65% w diagnostyce pogłębionej. Nad wnioskami [...]Czytaj całość >>


Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, konsultacje zewnętrzne

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu [...]Czytaj całość >>


39/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 39/2018 w dniu 22.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CINQAERO (reslizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10 J82)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IKERVIS (cyklosporyna) we wskazaniu: leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których […]

Czytaj całość >>


38/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 38/2018 w dniu 15.10.2018 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OCREVUS (ocrelizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego okrelizumabem po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu (ICD-10 G35)”. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REPLAGAL (agalzydaza alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry’ego (ICD-10 E75.2)”. Przygotowanie stanowiska […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 27 września 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (27 września 2018 r.) Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego stosowanych w zakresie replantacji kończyny górnej, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenie. W wyniku dyskusji Rada zaleciła kontynuowanie prac mających na celu przygotowanie raportu w sprawie [...]Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji 26 września 2018 r.

Na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji (26 września 2018 r.) Rada zapoznała się z raportem oraz z uwagami do raportu w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenie. W wyniku dyskusji Rada wydała stanowisko ws. projektu taryfy, którego treść dostępna jest [...]Czytaj całość >>


Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 45.Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych  z zakresu leczenia szpitalnego Więcej informacji na stronie

Czytaj całość >>