"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

AKTUALNOŚCI07/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 7/2019 w dniu 18.02.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0). Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego środka spożywczego […]

Czytaj całość >>


06/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2019 w dniu 11.02.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PREVYMIS (letermovir) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BESPONSA (inotuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ICD10: C91.0). Przygotowanie opinii […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 31 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi dodatkowymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertem, przedstawicielem świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. W wyniku dyskusji i przeprowadzonych konsultacji z ekspertem Rada uznała, że zebrane dane dowodzą konieczności wprowadzenia […]

Czytaj całość >>


Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30 stycznia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada zapoznała się z zebranymi danymi kosztowymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu chorób układu moczowo-płciowego, finansowanych w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia, a także przeprowadziła konsultacje z przedstawicielami świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia. Rada rozważała adekwatność wycen procedur transplantacyjnych nerki i […]

Czytaj całość >>


05/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 5/2019 w dniu 4.02.2019 r. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku CYSTADROPS (merkaptamina, cysteamina) w ramach programu lekowego „Leczenie cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72)”. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MYLOTARG (Gemtuzumab ozogamycin) we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD10: C92.4.). Przygotowanie stanowiska […]

Czytaj całość >>


04/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2019 w dniu 28.01.2019 r. Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego: „LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10 C61)” w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym ZYTIGA (abirateroni acetas). Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków: FIRDAPSE (amifampridinum) w ramach programu lekowego „Leczenie amifamprydyną w zespole […]

Czytaj całość >>


1/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 1/2019 w dn. 30.01.2019 r. Porządek obrad obejmuje: Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego – transplantologia. Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane obejmujące diagnostykę patomorfologiczną. Wstępne wyniki pogłębionej analizy klinicznej na […]

Czytaj całość >>