"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

8/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości – powołanie nowego składu

W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Przejrzystości, Minister Zdrowia, z dniem 8 marca 2018 roku, powołał nowy skład Rady. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 15 marca br., a jego przedmiotem będą następujące tematy:
  1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków OPDIVO (niwolumab)/YERVOY (ipilimumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego) u dorosłych (ICD-10 C43)”;
  2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SPINRAZA (nusinersen) w ramach programu lekowego: „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10 G12.0, G12)”;
  3. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TASIGNA (nilotinib) we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa Ph+ (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego ze stwierdzoną opornością na leczenie imatinibem;
  4. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku STIVARGA (regorafenib) we wskazaniu rak jelita grubego (ICD-10: C18.6) w stadium rozsiewu;
  5. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku STIVARGA (regorafenib) we wskazaniu: rak odbytnicy (ICD-10: C20);>
  6. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku MIMPARA (cinacalcet) we wskazaniu rak przytarczyc z przerzutami do płuc (ICD-10: C75.0) z hiperkalcemią;
  7. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku DINUTUXIMAB BETA EUSA (dinutuximab beta) we wskazaniu: nerwiak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47.9) u pacjentów pediatrycznych wysokim ryzykiem wznowy choroby;