"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

8/2019 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 8/2019 w dniu 10.07.2019 r. Porządek obrad obejmuje:

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień u dzieci i młodzieży.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących świadczenia hospitalizacji do chemioterapii i radioterapii.