"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

7/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 7/2018 w dniu 7.02.2018 r. Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SALBETAN (betamethasoni dipropionas + acidum salicylicum) we wskazaniu: leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „PROFILAKTYCZNE USUNIĘCIE JAJNIKÓW I JAJOWODÓW REDUKUJĄCE RYZYKO RAKA JAJNIKÓW I JAJOWODÓW U NOSICIELEK PATOGENNYCH MUTACJI W GENACH BRCA ½”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku DISULONE (dapsonum) we wskazaniach: choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Rudziniec na lata 2018-2019”.
  2. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu Gminy Rudziniec na lata 2018-2019”.
  3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w roku 2018”.
  4. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” (miasto Cieszyn).
  5. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020”.