"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

6/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 6/2018 w dniu 5.02.2018 r. Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DYSTARDIS (tetrabenazinum) we wskazaniu: leczenie umiarkowanej lub ciężkiej dyskinezy późnej u dorosłych.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku JAKAVI (ruksolitynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph- (ICD-10: C91.0).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku XALKORI (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych” (woj. wielkopolskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek w latach 2017-2019”.
  2. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020”.
  3. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowegoo - in vitro dla mieszkańców miasta Kalisza na lata 2017-2019”.
  4. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019”.
  5. „Program rehabilitacji mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2020”.
  6. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”.
  7. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec”.