"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

49/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 49/2019 w dniu 09.12.2019 r. - AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • RYDAPT (midostaurina) w ramach programu lekowego B10. „Midostauryna w leczeniu agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10 C96.2, C94.3 D47.9)”,
 • HYRIMOZ (adalimumab) we wskazaniu: leczenie czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u drosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby, okazała się niewystarczająca.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych:

 • B.1 „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)”,
 • B.93 „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • AVASTIN (bevacizumabum) we wskazaniu: rozsiany gruczołowy rak szyjki macicy (ICD-10: C53) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych,
 • ADCETRIS (brentuximab vedotin) we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w chorobie „rak płuca”, wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Wczesne wykrywanie raka płuca z wykorzystaniem NDTK”.

Treść poprzedniego komunikatu z dnia 03.12.2019 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 49/2019 w dniu 09.12.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • RYDAPT (midostaurina) w ramach programu lekowego B10. „Midostauryna w leczeniu agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10 C96.2, C94.3 D47.9)”,
 • HYRIMOZ (adalimumab) we wskazaniu: leczenie czynnego i postępującego łuszczycowego zapalenia stawów u drosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki modyfikujące przebieg choroby, okazała się niewystarczająca.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych:

 • B.1 „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)”,
 • B.93 „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • AVASTIN (bevacizumabum) we wskazaniu: rozsiany gruczołowy rak szyjki macicy (ICD-10: C53) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych,
 • ADCETRIS (brentuximab vedotin) we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej.