"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

49/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 49/2017 w dniu 11.12.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DACEPTON (chlorowodorek apomorfiny półwodny) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona za pomocą apomorfiny podawanej w ciągłym wlewie podskórnym (ICD-10 G20)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego produktu leczniczego SULFADIAZIN-HEYL (sulfadiazinum) we wskazaniu: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza OUN w przebiegu zakażenia HIV.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego produktu leczniczego DARAPRIM (pirymethaminum) we wskazaniu: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza OUN w przebiegu zakażenia HIV.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku NPLATE (romiplostym) we wskazaniu: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69.3).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „ZABEZPIECZENIE PROFILAKTYCZNE BRUZD INNYMI MATERIAŁAMI”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „LECZENIE STOMATOLOGICZNE DZIECI NIEWSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZNIECZULENIU OGÓLNYM”.

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej cetuximabum we wskazaniach pozarejestracyjnych: w programie lekowym „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-20)” jako dodatkowy schemat dawkowania: brak dawki początkowej, lek podawany co 2 tygodnie w damce 500 mg/m² powierzchni ciała.

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej mitoxantronum we wskazaniach pozarejestracyjnych: leczenie wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” (m. Leszno).
  2. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Gminy Legnickie Pole”.
  3. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z powiatu lubińskiego”.
  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58) w Gminie Grodzisk Wielkopolski”.
  5. „Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)” (gm. Wisznia Mała).
  6. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Gniezna w wieku 60 lat i więcej”.
  7. „Program profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2018-2020”.