"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

48/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 48/2017 w dniu 04.12.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem (ICD-10 C34)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku DYSPORT (clostridium botulinum typ A) w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego KETOCAL 3:1, KETOCAL 4:1, KETOCAL 4:1 LQ (preparat złożony) we wskazaniu: padaczka lekooporna.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 13-14 lat, zamieszkałych w Powiecie Grodziskim”.
  2. „Program polityki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin na lata 2018-2020”.
  3. „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokolokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ustroń, będących pod opieką żłobków na lata 2018-2023”.
  4. „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018-2023”.
  5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019”.
  6. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018-2020”.
  7. „Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia z Powiatu Pruszkowskiego”.