"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

47/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 47/2018 w dniu 17.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego PKU Sphere we wskazaniu: fenyloketonuria.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy (ICD10: C73).

Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworu płuc wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie: „KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA – MODEL ORGANIZACJI DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PŁUC”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej w zakresach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego: „ZMIANA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PŁUC.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej w zakresach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego: ZMIANA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PIERSI.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2022”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym” (m. Kraków).