"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

47/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 47/2018 w dniu 17.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego PKU Sphere we wskazaniu: fenyloketonuria.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy (ICD10: C73).


Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  1. amiloridum + hydrochlorothiazidum we wskazaniu: przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia.
  2. colecalciferolum we wskazaniu: przewlekła choroba nerek.
  3. carvedilolum we wskazaniu: zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia.
  4. ketoconazolum we wskazaniach: choroba Cushinga; zespół Cushinga.
  5. prednisolonum we wskazaniach: autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia; autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia; eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia; stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia.
  6. prednisonum we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia.
  7. theophyllinum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia.
  8. atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum: we wskazaniu: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów.
  9. budesonidum we wskazaniach: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; mikroskopowe zapalenie jelit.
  10. metoprololum we wskazaniach: ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej w zakresach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego: ZMIANA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PIERSI.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2022”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym” (m. Kraków).