"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 47. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla dzieci i młodzieży

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Czytaj dalej