"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

46/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 46/2018 w dniu 10.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. INVOKANA (canagliflozinum) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny.
 2. FABRAZYME (agalsidasum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry'ego (ICD-10 E.75.2)”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworu płuc wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie: „KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA – MODEL ORGANIZACJI DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PŁUC”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zmiany technologii medycznej w zakresach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego: ZMIANA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWORU PŁUC.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program poprawy jakości świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2023”.
 2. „Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet 2019-2021” (m. Kalisz).

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

 1. furosemidum we wskazaniu: objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające.
 2. aprepitantum we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka.
 3. doxazosinum we wskazaniach: przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia.
 4. valganciclovirum we wskazaniach: zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie; zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie; zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku – leczenie – w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenia wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku – leczenie – w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej.
 5. carbamazepinum we wskazaniach: stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka.
 6. lamotriginum we wskazaniu: stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające.
 7. carbamazepinum we wskazaniu: ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające.
 8. gabapentinum we wskazaniu: ból inny niż określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory.
 9. ketoprofenum we wskazaniu: ból w przebiegu chorób nowotworowych - w przypadkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przygotowanie opinii nt. wypływu zmiany dawkowania w Charakterystykach Produktów Leczniczych Keytruda (pembrolizumab) oraz Opdivo (niwolumab) na zmianę opinii Rady Przejrzystości nt. zasadności objęcia refundacją ww. leków w dotychczasowych postępowaniach refundacyjnych.