"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Zaproszenie do uczestnictwa w postępowaniu: 46. Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S)”

Więcej informacji na stronie