"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Postępowanie nr 46 – Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpi o nieodpłatne udostępnienie danych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S). W zakresie pozyskania danych Agencja wystąpi do podmiotów leczniczych zgodnie z listą zamieszczoną poniżej.
Lista podmiotów, do których zostanie skierowany wniosek

Wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych zostanie wysłany drogą pocztową do dnia 5 kwietnia 2019 r.