"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

45/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2019 w dniu 12.11.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. Cabometyx (kabozatynib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w III i kolejnej linii leczenia.
  2. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 20 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
  3. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 40 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
  4. Cabometyx (kabozatynib), tabletki à 60 mg we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia.
  5. Darzalex (daratumumab) we wskazaniu: nowotwór układu krwiotwórczego z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych z zajęciem szpiku, skóry i węzłów chłonnych (ICD-10: C92).
  6. Halaven (eribulinum) we wskazaniu: tłuszczakomięsak (ICD-10: C48).
  7. AmBisome (amphotericinum B) we wskazaniu: grzybica układowa (ICD-10: B37).