"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

45/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 45/2017 w dniu 20.11.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GILENYA (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku IBRANCE (palbocilib) we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50.9).

Zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu: rozsiana wznowa czerniaka u pediatrycznego pacjenta (ICD-10: C43.9).

Przygotowanie opinii w zakresie oceny propozycji zmian przedstawionych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, które mogą być podstawą do aktualizacji programu pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015–2020”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego:

  1. „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe” (pow. dzierżoniowski).
  2. „Profilaktyka chorób zakrzepowych układu żylnego kończyn dolnych – badania przesiewowe” (pow. dzierżoniowski).

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej kapecytabina we wskazaniach pozarejestracyjnych:

  • rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych (C22.1),
  • nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego (C23),
  • zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C24.0),
  • brodawka większa dwunastnicy Vatera (C24.1),
  • zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych (C24.8),
  • drogi żółciowe, nieokreślone (C24.9),

w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych.