"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

44/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2019 w dniu 04.11.2019 r. - AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD10 C 90.0) z zastosowaniem karfilzomibu”,
 • SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom” (gmina Wisznia Mała),
 • Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Różan na lata 2020-2022”,
 • „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2020-2021” (powiat radomski),
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023”,
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2020-2022”,
 • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020-2023”.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych: „B.29 - Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” oraz „B.46 – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • YONDELIS (trabectedin) we wskazaniu tłuszczomięsak śluzowaty jajnika lewego u pacjenta pediatrycznego,
 • KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu rak gruczołowy o nieznanym punkcie wyjścia (ICD-10: C34.9).

Przygotowanie opinii, w oparciu o analizę problemu decyzyjnego dotyczącą modelu organizacji badań profilaktycznych u osób 40 plus i zgromadzony materiał analityczny, w zakresie podejścia analitycznego i kierunku działań przyjętych do opracowania „koncepcji organizacji badań profilaktycznych dla osób 40 plus”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfasalazinum we wskazaniu: zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych.

 

Treść poprzedniego omunikatu z dnia 24.10.2019 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2019 w dniu 04.11.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 • KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD10 C 90.0) z zastosowaniem karfilzomibu”,
 • SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom” (gmina Wisznia Mała),
 • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2020-2022”,
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Różan na lata 2020-2022”,
 • „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2020-2021” (powiat radomski),
 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023”,
 • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020-2023”.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych: „B.29 - Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” oraz „B.46 – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.

Przygotowanie opinii, w oparciu o analizę problemu decyzyjnego dotyczącą modelu organizacji badań profilaktycznych u osób 40 plus i zgromadzony materiał analityczny, w zakresie podejścia analitycznego i kierunku działań przyjętych do opracowania „koncepcji organizacji badań profilaktycznych dla osób 40 plus”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfasalazinum we wskazaniu: zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych.