"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

44/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2018 w dniu 26.11.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  1. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”.
  2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”.
  3. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych”.
  4. „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w mieście Katowice”.
  2. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 i otyłości dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019-2021”.
  3. „Program profilaktyki zdrowotnej - wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2019-2021”.
  4. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń jako świadczeń gwarantowanych:

  1. MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI L-ASPARAGINAZY U PACJENTÓW Z CHOROBAMI LIMFOPROLIFERACYJNYMI.
  2. LECZENIE ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: makroglobulinemia Waldenstroma (ICD-10: C88.0).