"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

44/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2017 w dniu 13.11.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SYNAGIS (palivizumab) w ramach programu lekowego: „Profilaktyka zakażeń wirusem RS ICD-10 P07.2, P27.1)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ badania anty-HCV i zdefiniowania populacji, w której możliwe byłoby wykonanie badania.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IBRANCE (palbocyklib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”, gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IBRANCE (palbocyklib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”, gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z letrozolem.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TALTZ (iksekizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L.40.0)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku BENZETACIL (benzopenicylina benzatynowa) we wskazaniach: przewlekły stan zapalny tkanek, przewlekły obrzęk limfatyczny.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy” (woj. lubuskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Miejski program profilaktyki badań homocysteiny w grupach ryzyka na lata 2018-2020” (m. Zduńska Wola).