"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

43/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2019 w dniu 28.10.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IMFINZI (durvalumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

  Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”.
  2. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców Gminy Dobra na lata 2020-2021”.
  3. „Program zdrowotny dla pacjentów ze świeżo rozpoznanym schorzeniem kardiologicznym, wymagającym diagnostyki kardiologicznej w trybie przyspieszonym, skierowany do mieszkańców Gminy Dobra”.

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego.

  Przygotowanie opinii w sprawie zmiany zapisów treści programu lekowego B.102 „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” poprzez umożliwienie podania leku Spinraza (nusinersen) dooponowo przez nakłucie podpotyliczne w przypadku kiedy podanie leku dooponowo drogą nakłucia lędźwiowego nie jest możliwe.

  Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:

  1. „Zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 2 lata na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych”.
  2. „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat”.

  Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

  1. CALCORT (deflazacort) we wskazaniach: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, miastenia, zapalnie błony naczyniowej oczu.
  2. AJOVY (fremanezumab) we wskazaniu: napadowe migrenowe bóle głowy, bóle z odbicia.
  Treść poprzedniego komunikatu z dnia 21.10.2019 r.
   Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2019 w dniu 28.10.2019 r.
    Porządek obrad obejmuje:

     Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku IMFINZI (durvalumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

     Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

     1. „Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”.
     2. „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi dla mieszkańców Gminy Dobra na lata 2020-2021”.
     3. „Program zdrowotny dla pacjentów ze świeżo rozpoznanym schorzeniem kardiologicznym, wymagającym diagnostyki kardiologicznej w trybie przyspieszonym, skierowany do mieszkańców Gminy Dobra”.

     Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego.

     Przygotowanie opinii w sprawie zmiany zapisów treści programu lekowego B.102 „Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni” poprzez umożliwienie podania leku Spinraza (nusinersen) dooponowo przez nakłucie podpotyliczne.

     Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:

     1. „Zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 2 lata na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych”.
     2. „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat”.

     Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego, produktów leczniczych:

     1. CALCORT (deflazacort) we wskazaniach: dystrofia mięśniowa typu Beckera, miastenia, neuropatia nerwów obwodowych, zapalenie błony naczyniowej oczu.
     2. AJOVY (fremanezumab) we wskazaniu: napadowe migrenowe bóle głowy, bóle z odbicia.