"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

43/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 43/2017 w dniu 06.11.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VIDAZA (azacytydyna) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (AML) z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OFEV (nintedanib) w ramach programu lekowego: „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J84.1)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALPROLIX (eftrenonakog alfa) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku LIPANCREA 16 000 (pankreatyna) we wskazaniu: stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki; resekcją żołądka; zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

Przygotowanie opinii w sprawie stosowania substancji czynnej kwas ursodeoksycholowy we wskazaniu pozarejestracyjnym: pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Powiatowy program profilaktyki zakażań wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2022” (pow. starogardzki).
  2. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Goleniów po 65 roku życia w 2017 i 2018 roku”.
  3. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia” (m. Cieszyn).
  4. „Program szczepień przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia” (gm. Człopa).
  5. „Grypa 65+” (gm. Młodzieszyn).
  6. „Profilaktyka raka piersi - badania USG dla kobiet w wieku 35 - 45 lat” (pow. wolsztyński).
  7. „Twoje zdrowie w Twoich dłoniach” (pow. mikołowski).
  8. „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”.
  9. „Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” (m. Kędzierzyn-Koźle).