"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

40/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 40/2018 w dniu 29.10.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. REMSIMA (infliximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)”.
 2. DIPPERAM (amlodipinum + valsartanum) we wskazaniu: leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego.
 3. TRELEGY ELLIPTA (fluticasoni furoas + umeclidinim + vilanterolum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

 1. ORKAMBI (lumacaftor) we wskazaniu: mukowiscydoza - mutacja homozygotyczna F508del.
 2. TRECATOR (ethioamide) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego: LECZENIE ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
 2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia na lata 2018-2020”.
 3. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata 2018-2022”.
 4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie bezpłatnych profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Kołaczyce od 65 roku życia”.
 5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lata 2018-2019”.
 6. „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Boguchwała”.
 7. „Badanie pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w województwie kujawsko-pomorskim”.