"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

37/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2019 w dniu 16.09.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ORKAMBI (lumacaftorum) w ramach programu lekowego: „Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)”.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

   1. IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak z małych limfocytów B (ICD-10: C83.8).
   2. AVASTIN (bewacyzumab) we wskazaniu: rozsiany platynooporny neuroendokrynny rak szyjki macicy (ICD-10: C53).
   3. ZESSLY (Infliximabum) we wskazaniu: autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ICD-10: K73.2).

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

   1. „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat z terenu województwa lubelskiego na lata 2020-2025”,
   2. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”.