"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

37/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 37/2018 w dniu 08.10.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALECENSA (alectinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny ALECENSA (alectinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)-I linia leczenia”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny FASENRA (benralizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J45)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku ZELBORAF (vemurafenibum) we wskazaniu: choroba Erdheima-Chestera.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną amantadyna we wskazaniu: dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji: „Programy Polityki Zdrowotnej z zakresu profilaktyki osteoporozy – przedstawienie raportu w sprawie działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów polityki zdrowotnej”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018-2019”.
  2. „Profilaktyka i leczenie odleżyn w Jaworznie”.
  3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024” (powiat Olecki).
  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018-2020”.