"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

36/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 36/2019 w dniu 09.09.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XEOMIN (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego B.57. „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10, I61,I63, I69)”.

   Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanej z zagranicy w ramach importu docelowego żywności specjalnego przeznaczenia medycznego KINDERGEN PROSZEK we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

   • NUCALA (mepolizumab) we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej, choroba Wellsa (ICD-10: C90.0),
   • OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak krtani – rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9),
   • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73),
   • SANDOSTATIN LAR (ocerotide) we wskazaniu: makrogruczolak przysadki (ICD-10: C43.0).
   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego
   • Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu miasta Żory”,
   • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 55+ mieszkańców Częstochowy na lata 2019-2023”,
   • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie o 65 roku życia w gminie Suwałki”,
   • „Program polityki zdrowotnej Gminy Rychliki. Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia”,
   • „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019-2023”,
   • „Rehabilitacja mieszkańców gminy Barwice na lata 2019-2023”.

   Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy pierwotnej”, wraz z odniesieniem się do modelowego rozwiązania.

   Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji pediatrycznej.