"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

35/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2019 w dniu 02.09.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

   1. BRINEURA (cerliponase alfa) we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4).
   2. MOZOBIL (plerixafor) u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych, niezależnie od jednostki chorobowej stanowiącej podstawę do przeszczepu.
   3. KYPROLIS (karflizomib) we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0).

   Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego - Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020 – 2022”.

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

   1. „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”.
   2. „Projekt Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 – 2025”.
   3. „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2019 - 2020 dla mieszkańców Gminy Starachowice w wieku od 60 roku życia”.
   4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży” (m. st. Warszawa).
   5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia” (m. st. Warszawa).

   Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji: „Profilaktyka nadwagi oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży”.

   Treść poprzedniego komunikatu z dn. 23.08.2019 r.

   Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2019 w dniu 02.09.2019 r.

   Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatynib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

   1. BRINEURA (cerliponase alfa) we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4).
   2. MOZOBIL (plerixafor) u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych, niezależnie od jednostki chorobowej stanowiącej podstawę do przeszczepu.
   3. KYPROLIS (karflizomib) we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0).

   Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinasowanym przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego - Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020 – 2022”.

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

   1. „Program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne”.
   2. „Projekt Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Dobrzany na lata 2020 – 2025”.
   3. „Program szczepień przeciwko grypie na lata 2019 - 2020 dla mieszkańców Gminy Starachowice w wieku od 60 roku życia”.
   4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży” (m. st. Warszawa).
   5. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia” (m. st. Warszawa).