"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

35/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2017 w dniu 11.09.2017 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku VICTOZA (liraglutyd) we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c≥8% potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI≥35 kg/m2. Refundacja produktu byłaby kontynuowana u pacjentów, u których po 12 miesiącach stosowania terapii nastąpiło obniżenie HbA1c o co najmniej 1 punkt procentowy oraz spadek masy ciała o co najmniej 3% w porównaniu do wartości bazowej przed rozpoczęciem terapii.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TRULICITY (dulaglutyd) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy i pochodnej sulfonylomocznika z poziomem Hba1c ≥ 8% oraz BMI ≥ 35 kg/m2.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” (woj. małopolskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” (woj. małopolskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanego przez UE w ramach EFS „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 4 - 7 lat” (woj. małopolskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy (typ 2) wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”,
  2. „Szkoła rodzenia” (pow. pruszkowski),
  3. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia” (m. Kołaczyce),
  4. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice”,
  5. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Strawczyn na lata 2017-2020”,
  6. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018-2020”,
  7. „Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat pod nazwą »Dobry wzrok, lepszy start«" (m. Gliwice),
  8. „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna”,
  9. „Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017 – 2020”.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann