"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

34/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2019 w dniu 26.08.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”, z uwzględnieniem podziału na subpopulacje pacjentów leczonych we wnioskowanym programie lekowym ze względu na odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w zakresach: ≥50%, 1-49%, <1%.
  2. TRANSLARNA (atalurenum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD-10: G71.0)”.

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BOSULIF (bosutynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0).

  Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Bilans 70- i 80- latka” (m.st. Warszawa).
  2. „Program profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w gminie miejskiej Mielec w latach 2020-2024”.

  Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji pediatrycznej.

  Treść poprzedniego komunikatu z dn. 19.08.2019 r.

  Posiedzenie Rady Przejrzystości 34/2019 w dniu 26.08.2019 r.

  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”, z uwzględnieniem podziału na subpopulacje pacjentów leczonych we wnioskowanym programie lekowym ze względu na odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w zakresach: ≥50%, 1-49%, <1%.
  2. TRANSLARNA (atalurenum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD-10: G71.0)”.

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  1. BOSULIF (bosutynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0).
  2. OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: rak zachyłka gruszkowatego (ICD-10: C12).

  Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Bilans 70- i 80- latka” (m.st. Warszawa).
  2. „Program profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w gminie miejskiej Mielec w latach 2020-2024”.

  Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji pediatrycznej.