"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

32/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2019 w dniu 12.08.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

   Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leków:

   • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa lekooporna na podłożu skojarzonej mutacji CACNA1A GRIN2A (EIEE42 FESD) po nieskutecznym leczeniu: kwasem walproinowym, lamotryginą, lewetiracetamem, lakozamidem, topiramatem, klobazamem,
   • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet po nieskuteczności lub przeciwwskazaniach do stosowania: walproinianów, stiripentolu, klobazamu, diety ketogennej,
   • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia.

   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

   • DEFITELIO (defibrotyd) we wskazaniu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych,
   • MYLOTARG (gemtuzumabum ozogamicinum) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1),
   • AFINITOR (ewerolimus) we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64).

   Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji: „Profilaktyka nadwagi oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży”, wraz z odniesieniem się do modelowego rozwiązania pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości obejmujący interwencje multikomponentowe”.

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

   1. Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024”,
   2. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. "Toruń ma oko na dzieciaki”.
   3. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 40+ na lata 2020-2022”,
   4. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu”.

   Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

   1. acidum folicum we wskazaniach: łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem,
   2. leflunomidum we wskazaniach: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu,
   3. cetirizinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
   4. levocetirizini dihydrochloridum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
   5. loratadinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia.
   Treść poprzedniego komunikatu z dnia 01.08.2019 r.
    Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2019 w dniu 12.08.2019 r.
     Porządek obrad obejmuje:

      Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku ALUNBRIG (brigatinib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”.

      Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego leków:

      • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: wczesnodziecięca encefalopatia padaczkowa lekooporna na podłożu skojarzonej mutacji CACNA1A GRIN2A (EIEE42 FESD) po nieskutecznym leczeniu: kwasem walproinowym, lamotryginą, lewetiracetamem, lakozamidem, topiramatem, klobazamem,
      • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet po nieskuteczności lub przeciwwskazaniach do stosowania: walproinianów, stiripentolu, klobazamu, diety ketogennej,
      • BEDROLITE (cannabis flos bedrolite) we wskazaniu: padaczka lekooporna z napadami ogniskowymi po nieskuteczności III lub kolejnej linii leczenia.

      Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

      • DEFITELIO (defibrotyd) we wskazaniu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych,
      • XELJANZ (tofacytynib) we wskazaniu: actinic reticuloid (ICD-10: L57.1),
      • MYLOTARG (gemtuzumabum ozogamicinum) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1),
      • AFINITOR (ewerolimus) we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64).

      Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

      1. „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024”,
      2. „Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. "Toruń ma oko na dzieciaki”.
      3. „Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego w wieku 40+ na lata 2020-2022”,
      4. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu”.

      Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

      1. acidum folicum we wskazaniach: łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem,
      2. leflunomidum we wskazaniach: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu,
      3. cetirizinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
      4. levocetirizini dihydrochloridum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia,
      5. loratadinum we wskazaniach: atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia.