"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

3/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 3/2018 w dniu 15.01.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku PRALUENT (alirokumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XALKORI (kryzotynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)” u pacjentów z potwierdzoną rearanżacją w genie ROS-1.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku AVASTIN (bevacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku ORAP (pimozidum) we wskazaniach: przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne); zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette); zespół Leigha.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku RYDAPT (midostauryna) we wskazaniu ostra białaczka mieloblastyczna NPM1+, FLT3+ (ICD10: C92.1).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018-2022”.
  2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klasy III szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2018-2020”.
  3. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Joniec na lata 2018-2019”.
  4. „Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku AFINITOR (everolimus) we wskazaniu rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9).