"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

31/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2020 w dniu 05.08.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Dupixent (dupilumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)”,
  • Ilumetri (tyldrakizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”,
  • Silodosin Recordati (silodosinum) we wskazaniu: leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: D34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCGTG,
  • Nerlynx (neratynib) we wskazaniu: wczesny rak piersi HR+, HER2+ (ICD-10: D50.9).

Przygotowanie stanowiska w  sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy, w ramach importu docelowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant we wskazaniach: tyrozynemia typu I, tyrozynemia typu II.