"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

31/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 31/2018 w dniu 20.08.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku REKOVELLE (folitropinum) we wskazaniu: kontrolowana stymulacja jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego AUSTEDO (deutetrabenazinum) we wskazaniu: choroba Huntingtona.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną: fingolimod, w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)" dla populacji pacjentów w wieku od 12 do 18 roku życia.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021”,
  2. „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” (Gmina Borek Wielkopolski).