"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

30/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2019 w dniu 30.07.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:
   Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
   1. CIMZIA (certolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”.
   2. GALAFOLD (migalastatum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry'go”.
   3. XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.
   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, lekÓw:
   1. OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii.
   2. BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0).
   Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina. Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci od 0 do 2 lat zagrożonych niepełnosprawnością w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksową współpracę z dzieckiem, jego rodziną oraz personelem medycznym”.
    Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
    1. „Gminny Program Polityki Zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. w Gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2023”.
    2. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023” (Koszalin).
    3. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2019-2021”.
     
     Treść poprzedniego komunikatu z dnia 17.07.2019 r.
      Posiedzenie Rady Przejrzystości 30/2019 w dniu 30.07.2019 r.
       Porządek obrad obejmuje:
        Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
        1. CIMZIA (certolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”.
        2. GALAFOLD (migalastatum) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Fabry'go”.
        3. XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.
        Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku OPDIVO (niwolumab) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii.
         Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina. Program wyrównywania szans rozwojowych dzieci od 0 do 2 lat zagrożonych niepełnosprawnością w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksową współpracę z dzieckiem, jego rodziną oraz personelem medycznym”.
          Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
          1. „Gminny Program Polityki Zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. w Gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2023”.
          2. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023” (Koszalin).
          „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2019-2021”.