"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

29/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości – Aktualizacja

Posiedzenie Rady Przejrzystości 29/2019 w dniu 29.07.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
 1. KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”.
 2. GILENYA (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”.
Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji:
 1. „Szczepienia przeciwko grypie w populacji osób starszych”.
 2. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji pediatrycznej”.
Treść poprzedniego komunikatu z dnia 17.07.2019 r.
  Posiedzenie Rady Przejrzystości 29/2019 w dniu 29.07.2019 r. Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. KEYTRUDA (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka urotelialnego (ICD-10 C65, C66, C67, C68)”.
  2. GILENYA (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego”.

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0).

  Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji:

  1. „Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci”.
  2. „Szczepienia przeciwko grypie w populacji osób starszych”.
  3. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w populacji pediatrycznej”.