"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

28/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 28/2019 w dniu 22.07.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MOZOBIL (plerixafor) we wskazaniu: guz Wilmsa (ICD-10: C64).

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programów lekowych:

  • Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (ICD-10 G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 24.8, G 51.3) - załącznik B.28”,
  • „Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (ICD-10 G80) - załącznik B.30”.
Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian dotyczących ujednolicenia oceny monitorowania oraz skuteczności leczenia po 4 i 7 miesiącach zamiast po 3 i 6 miesiącach dla wszystkich leków w programie lekowym B.35 „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3) dla leków:
  • Taltz (ixekizumabum),
  • Xeljanz (tofacitinibum).

Przygotowanie opinii w sprawie oceny koncepcji organizacji opieki kompleksowej nad pacjentami z nowotworem gruczołu krokowego i zasadności wdrożenia proponowanych rozwiązań w zakresie organizacji diagnostyki nowotworu gruczołu krokowego wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program zdrowotny na lata 2019-2024 dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Masłów przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”.