"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

27/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 27/2019 w dniu 15.07.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. REVLIMID (lenalidomidum) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza”.
 2. VENCLYXTO (venetoclaxum) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetokaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)”; pacjenci bez delecji 17p (del17p) i/lub mutacji TP53 (mTP53)”.
 3. VENCLYXTO (venetoclaxum) w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetokaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)”; pacjenci z delecją 17p (del17p) lub mutacją TP53 (mTP53)”.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego B.47 „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 1. OPDIVO (nivolumb) we wskazaniu: rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0).
 2. OPDIVO (nivolumb) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w ramach III linii leczenia.
 3. ZAVESCA (miglustat) we wskazaniu: choroba Niemnna-Picka typu C (ICD-10: E75.2).

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie:

 1. Rehabilitacji ogólnoustrojowej.
 2. Rehabilitacji pulmonologicznej.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną crisantaspasum we wskazaniach:

 • ICD-10 C82.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony w przypadku: stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18 roku życia z anaplastycznymi chłoniakami wielkokomórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.,
 • ICD-10 C83.5 chłoniak limfoblastyczny (rozlany) w przypadku: stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18 roku życia z chłoniakami T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.