"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

26/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 26/2019 w dniu 8.07.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:
   Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
   • KINERET (anakinra) we wskazaniu: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym (ICD-10: M08.2),
   • BAVENCIO (avelumab) we wskazaniu: przerzutowy rak komórek Merkla (ICD-10: C44)
   • INTRATECT (Immunoglobulinum humanum normale) we wskazaniu: miastenia ciężka rzekomoporaźna (ICD-10: G70.0)
   Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach: A. w ramach listy aptecznej:
   • ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia, wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,
   • chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia, wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,
   • nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia, wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,
   B. w chemioterapii:
   • ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka – u dzieci do 18 roku życia,
   • otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub,
   • wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,
   • chłoniaki złośliwe - u dzieci do 18 roku życia,
   • otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub,
   • wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii,
   C. nowotwory lite - u dzieci do 18 roku życia,
   • otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub,
   • wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii.