"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

25/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25/2020 w dniu 22.06.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M w genie EGFR,
  • Sprycel (dazatynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa Ph (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego z obecnością mutacji G250E,
  • Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry twarzy w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4),
  • Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry szyi w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4),
  • Takhzyro (lanadelumab) we wskazaniu: wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-inhibitora (ICD10: D84.1)