"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

24/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24/2019 w dniu 24.06.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:
  • QARZIBA (dinutuksymab beta) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego,
  • REVOLADE (eltrombopagum) w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastycznę (ICD10 D61)”.
  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
  • NEXAVAR (sorafenib) we wskazaniu: rak tarczycy (ICD-10: C73),
  • XTANDI (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) u pacjentów po leczeniu birteronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa.

  Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji kompleksowych zmian o charakterze systemowym w organizacji diagnostyki nowotworów jelita grubego wraz z proponowaną organizacją leczenia w tym zakresie.

  Przygotowanie opinii w sprawie oceny wystarczalności zakresu zgromadzonych materiałów analitycznych do wydania stanowiska dotyczącego zmiany technologii medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

  Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej-krioterapii mieszkańców Gminy Dębowa Łąka przynależących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące w 2019 roku”.

  Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • donepezilum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem,
  • rivastigminum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem,
  • quetiapinum we wskazaniu: otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona; zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem.