"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

23/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 23/2019 w dniu 17.06.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • VENCLYXTO (wenetoklak) we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjeta bez delecji 17p / mutacji w genie TP53),
  • STELARA (ustekinumab) we wskazaniu: choroba Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50.0).

  Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS „Profilaktyka chorób przewlekłych i ich powikłań na obszarze Metropolii Poznań” (woj. wielkopolskie).

  Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. «Zdrowy Przedszkolak» na lata 2020-2025” (gmina Pawłowice),
  • „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.
  Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
  • lamivudinum we wskazaniu: Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem (ICD-10 B 18, w tym B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9, B 19 w całości; C 82; C 83; Z 94),
  • haloperidol we wskazaniu: choroba Huntingtona
  • olanzapinum we wskazaniu: choroba Huntingtona,
  • amitriptilinum we wskazaniu: neuralgia, ból neuropatyczny,
  • carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL,
  • diclofenacum we wskazaniu: dyskopatia,
  • dinatrii clodronas we wskazaniu: postępujące kostniejące zapalenie mięśni,
  • capecitabinum we wskazaniach;C25 nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.0 głowa trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.1 trzon trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.2 ogon trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.3 przewód trzustkowy w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.4 część wewnątrzwydzielnicza trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.7 inna część trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.8 zmiana przekraczająca granice trzustki w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną, C25.9 trzustka, nieokreślona w ramach uzupełniajacego leczenia pooperacyjnego raka trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną
  • pozaconazolum we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 roku życia, nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 roku życia; nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 roku życia.
  • posakonazolum we wskazaniu: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych
  • sunitynibum we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej
  • prednisonum we wskazaniu: miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina - Barrego)
  • tacrolimusum we wskazaniu: miastenia
  • interferonum alfa 2a we wskazaniu: guzy złośliwe z komórek tucznych (ICD-10: C96.2)
  • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej