"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

22/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22/2019 w dniu 10.06.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  1. TREMFYA (guselkumabum) w ramach programu lekowego: „B.47. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)”.
  2. ADCETRIS (brentuximab) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab Vedotim w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10 C 84)”.
  3. TAFINLAR (dabrafenibum) + MEKINIST (trametinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C34)”.

  Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sirolimusum we wskazaniu: zespół Klippel-Trenaunay.