"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

20/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2019 w dniu 27.05.2019 r.
  Porządek obrad obejmuje:
   Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
  1. OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „B.59. leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43) (leczenie adjuwantowe)”.
  2. ADCETRIS (brentuximab) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab Vedotim w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10: C 84)”.
  3. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34).

   Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

   1. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”,
   2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”,
   3. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

   Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024”.

   Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji zmian systemowych w zakresie organizacji kompleksowej opieki hematoonkologicznej nad pacjentami z nowotworami układu krwiotwórczego, tj. we wskazaniach ICD-10 C90-C92: ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, szpiczak plazmocytowy – w ramach Kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie świadczeń hematoonkologicznych.