"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

20/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości- AKTUALIZACJA

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2019 w dniu 27.05.2019 r. - AKTUALIZACJA
  Porządek obrad obejmuje:

  Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „B.59. leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43) (leczenie adjuwantowe)”.

  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34).

  Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

  1. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”,
  2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”,
  3. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

  Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024”.

  Poniżej treść poprzedniego komunikatu z dn. 15 maja 2019 r.
   Posiedzenie Rady Przejrzystości 20/2019 w dniu 27.05.2019 r.
    Porządek obrad obejmuje:
     Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
     1. OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „B.59. leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43) (leczenie adjuwantowe)”.
     2. ADCETRIS (brentuximab) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab Vedotim w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10: C 84)”.

     Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34).

     Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:

     1. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”,
     2. „Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania astmy”,
     3. „Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn aktywnych zawodowo z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

     Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Włodawy na lata 2020-2024”.

     Przygotowanie opinii w sprawie oceny propozycji zmian systemowych w zakresie organizacji kompleksowej opieki hematoonkologicznej nad pacjentami z nowotworami układu krwiotwórczego, tj. we wskazaniach ICD-10 C90-C92: ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, szpiczak plazmocytowy – w ramach Kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie świadczeń hematoonkologicznych.