"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

19/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2017 w dniu 15.05.2017 r.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego środka MCT PROCAL we wskazaniu: deficyt LCHAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – długołańcuchowych kwasów tłuszczowych) i deficyt VLCAD (dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA – bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych).
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych przez UE w ramach EFS:
  • "Zdrowa Matka i Dziecko" Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017 - 2020 w zakresie poprawy opieki nad matką i dzieckiem w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci od okresu prenatalnego do trzeciego roku życia a także dzieci urodzonych przedwcześnie i po przebyciu niedotlenienia okołoporodowego”,
  • „"Program Zdrowego Kręgosłupa"  Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017 - 2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka”,
  • „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku aktywności zawodowej po ostrych zespołach wieńcowych”.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  • „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019” (m. st. Warszawa),
  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”,
  • „"Będziemy rodzicami" - program profilaktyki zdrowotnej przygotowujący do świadomego rodzicielstwa” (gm. Kleszczów),
  • „Program Wady Postawy” (m. Piekary Śląskie),
  • „Program profilaktyki wad postawy dla dzieci i młodzieży szkolnej” (gm. Mściwojów).
Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków:
  • Colistin TZF (colistinum) liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU, 20 fiol., kod EAN 5909990366514,
  • Pulmozyme (dornasum alfa) roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml, 30 amp. a 2,5 ml, kod EAN 5909990375813,
przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. pierwotna dyskineza rzęsek.
Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających substancję czynną progesteronum, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w ChPL, tj. profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann