"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

18/2020 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2020 w dniu 04.05.2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Avastin (bevacizumab) we wskazaniu: nawrotowy rak jajnika (ICD-10: C56),
 • Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia,
 • Venclyxto (venetoclaxum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1)„Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. »Zdrowy Przedszkolak« na lata 2020-2025”,
  2) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”,
  3)„Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”,
  4)„Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego”.