"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

18/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2018 w dniu 21.05.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BORTEZOMIB ZENTIVA (bortezomibum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OLUMIANT (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Onivyde (irynotekan liposomowy) we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Signifor (pasireotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki chorób odkleszczowych”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego na lata 2018-2020 pn. »Pierwsza Pomoc«” (pow. gliwicki).
  2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”.
  3. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w Gminy Chojnów”.
  4. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin”.
  5. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021”.