"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

18/2017 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18/2017 w dniu 08.05.2017 r. Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku MINIRIN MELT (desmopresyna) we wskazaniu: „Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 r.ż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postepowania wspomagającego i motywującego”.
Przygotowanie opinii w sprawie skuteczności oraz kryteriów włączenia pacjentów do terapii wraz z przygotowaniem stanowiska dotyczącego wpływu na budżet płatnika, z uwzględnieniem kilku scenariuszy populacyjnych i różnych warunków realizacji świadczenia LDL – afereza we wskazaniu: hipercholesterolemia homozygotyczna lub heterozygotyczna po 3 miesiącach nieskutecznego leczenia dietą i lekami obniżającymi stężenie cholesterolu.
Przygotowanie opinii na temat projektu programu polityki zdrowotnej współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”    
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann