"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

17/2019 posiedzenie Rady Przejrzystości

Posiedzenie Rady Przejrzystości 17/2019 w dniu 06.05.2019 r. Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych” (woj. świętokrzyskie).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. „Profilaktyka w zakresie zdrowego odżywiania się oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim na lata 2019-2022”.
  2. „Profilaktyka higieny jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów dzieci klas I, II i III szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego na lata 2019-2022”.
  3. „Program zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Supraśl w latach 2018-2020”.
  4. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2021”.
  5. „Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dziewczynek w wieku 13 lat na lata 2019-2023”.
  6. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin w latach 2019-2020”.
  7. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2019 rok”.
  8. „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: CAPS - katastrofalny zespół antyfosfolipidowy (ICD10: M35.8).

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:

  1. BRINEURA (cerliponasum alfa) w ramach programu lekowego „Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10 E 75.4)”.
  2. REPATHA (evolocumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (ICD-10 E78.0)”.