"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

17/2018 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji nr 17/2018 w dn. 11.12.2018 r.

Porządek obrad obejmuje:

Omówienie założeń dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez położną POZ – wizyta patronażowa i porada laktacyjna.

Omówienie wyników analiz w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących: lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry.

Omówienie metodyki: „Identyfikacja czynników wpływających na koszt hospitalizacji pacjenta”, realizowanej w ramach projektu „Ustalenie kosztów rzeczywistych i nowy model taryfikacji”.